ACSS

Akademickie Centra Szkolenia Sportowego powołano w roku 2005 w ośmiu uczelniach – klubach AZS AWF: w Białej Podlaskiej, Gdańsku, Gorzowie Wlkp., Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu . W roku 2009 powołano dziewiąte centrum – w klubie AZS UWM Olsztyn, a w roku 2014 dziesiąte – międzyuczelniane w Łodzi. Kolejne – na początku 2016 roku – były ACSS w Opolu i Lublinie.

Obok 12 głównych (certyfikowanych) realizatorów programu ACSS funkcjonują także realizatorzy pomocniczy. To AZS AJD Częstochowa, AZS Politechniki Śl. Gliwice, AZS AGH Kraków, OŚ AZS Kraków, KJ AZS Opole, OŚ AZS Poznań, AZS Szczecin, AZS UMK Toruń, AZS Uniwersytetu Warszawskiego, AZS Uniwersytetu Ekonomicznego Wrocław, AZS Politechniki Wrocławskiej i AZS Zakopane.

Podstawą do powołania ACSS było spełnienie przez uczelnie i kluby określonych warunków formalno – organizacyjnych (wprowadzenie do statutów uczelni zapisów o działalności w zakresie sportu wyczynowego, powołaniu rady naukowo-programowej, określenie w formie pisemnego porozumienia zasad współpracy miedzy klubem a uczelnią, warunków studiowania oraz przyjęć sportowców na studia, monitoringu treningu, badań wdrożeniowo-diagnostycznych i naukowych, opieki medycznej, socjalnej oraz merytorycznego nadzoru i kontroli w procesie szkolenia sportowego).

Celem działalności ACSS jest wspieranie szkolenia zawodników uzdolnionych sportowo przygotowujących się do mistrzowskich imprez międzynarodowych w tym uniwersjad oraz akademickich mistrzostw świata, a w dalszej perspektywie czasowej igrzysk olimpijskich.

Według stanu na 2018-07-20, po rozpatrzeniu przez MSiT odwołań klubów i naturalnych ubytkach w okresie pierwszego półrocza, w programie ACSS pozostało 878 zawodników. Najwięcej z klubów: AZS AWF Warszawa (147), AZS AWF Katowice (124), AZS AWF Kraków (77), AZS AWFiS Gdańsk (75), OŚ AZS Poznań (71), AZS AWF Wrocław (64), AZS AWF Poznań (60). W podziale na dyscypliny sportu najwięcej spośród nich uprawia: lekkoatletykę (195), szermierkę (124), kajakarstwo klasyczne (77), judo (75), wioślarstwo (70), pływanie (59) i taekwondo olimpijskie (52).

DOKUMENTY REALIZATORÓW ACSS – AZS AGH Kraków, AZS Kraków:

WYKAZ ZGRUPOWAŃ sekcji pływania AZS AGH Kraków 2018-10-24
WYKAZ ZGRUPOWAŃ sekcji pływania AZS AGH Kraków

IMIENNE LISTY ZAWODNIKÓW na zgrupowaniach sekcji pływania AZS AGH Kraków 2018-12-31
IMIENNE LISTY ZAWODNIKÓW na zgrupowaniach sekcji pływania AZS AGH Kraków 2018-11-27
IMIENNE LISTY ZAWODNIKÓW na zgrupowaniach sekcji pływania AZS AGH Kraków 2018-11-06
IMIENNE LISTY ZAWODNIKÓW na zgrupowaniach sekcji pływania AZS AGH Kraków 2018-10-24
IMIENNE LISTY ZAWODNIKÓW na zgrupowaniach sekcji pływania AZS AGH Kraków

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Partnerzy i sponsorzy