SZTANDAR KOŁA

Dzień 21 grudnia 2003 roku to ważna data w dziejach krakowskiego Koła Seniorów AZS. Tego dnia w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego nastąpił długo oczekiwany akt: poświęcenie sztandaru Koła Seniorów AZS.

Zamysł ufundowania sztandaru pojawił się już w pierwszym projekcie ramowego planu działania Rady Koła Seniorów (w kadencji 1993-95), lecz był sformułowany bardzo ostrożnie jako punkt 7 – w słowach: rozważenie możliwości ufundowania własnego sztandaru. Zamiar ten nie uzyskał wówczas aprobaty, gdyż w ostatecznie zatwierdzonym planie zrezygnowano z niego ze względu na wysokie koszty realizacji. Sprawa powróciła jednak w trzeciej kadencji Rady Koła, która – zainspirowana zbliżającymi się obchodami 90-lecia AZS – zaproponowała ponowne wszczęcie starań o ufundowanie sztandaru. Miało to miejsce 10 maja 1998 r. w auli Collegium Novum UJ w czasie wiosennego plenarnego zebrania Koła Seniorów i tym razem propozycja ta, sformułowana jako uchwała zyskała poparcie większości zebranych. Niezwłocznie zredagowano odpowiedni apel, który rozesłano do wszystkich członków Koła, a także do instytucji wspierających. W ten sposób rozpoczęto zbiórkę datków, które wpływały w różnej wysokości, zwykle od kilkudziesięciu do kilkuset złotych, m.in. niektórzy autorzy artykułów publikowanych w Zeszytach Historycznych AZS przeznaczyli swoje honoraria na fundusz sztandarowy. Równocześnie prof. Politechniki Krakowskiej – artysta-rzeźbiarz Stefan Dousa – przygotowywał projekt awersu i rewersu sztandaru, a także metalowego zwieńczenia drzewca. Z wielkim uznaniem trzeba podkreślić, iż prof. Dousa zrzekł się honorarium za swoją twórczą pracę, a ten wspaniałomyślny gest był znaczącym udziałem w kosztach przedsięwzięcia, gdyż w tej sytuacji pozostały do opłacenia tylko koszty materiałowe oraz robocizny: haftu i wykonania drzewca z okuciami.

W niedzielę 21 grudnia 2003 r. – w samo południe – rozległ się w auli Collegium Novum UJ Hejnał Mariacki (wykonany przez jednego z hejnalistów krakowskich, którym powitano wchodzących do auli honorowych gości – przedstawicieli głównych fundatorów: rektora Uniwersytetu prof. Franciszka Ziejkę, rektora krakowskiej AWF prof. Mariana Bukowca oraz dziekana tejże uczelni – doc. Władysława Stawiarskiego. Ceremonii poświęcenia sztandaru dokonał ks. prałat Władysław Gasidło – proboszcz Kolegiaty św. Anny. Sztandar został symbolicznie przekazany przez fundatorów przewodniczącemu Rady Koła Seniorów prof. Andrzejowi Pelczarowi, a ten następnie wręczył go pocztowi sztandarowemu w składzie: Maria Dzieża i Zdzisław Bromek (wioślarze-olimpijczycy) oraz Anna Bełtowska-Król (lekkoatletka). Przekazywaniu sztandaru towarzyszyła melodia hymnu Gaude Mater Polonia wykonana przez duet hejnalistów. Oficjalną część uroczystości zakończyła chwila ciszy dla uczczenia zmarłych w 2003 r. członków Koła Seniorów: Barbary Polaczek-Korneckiej, Bronisławy Serczyk oraz Joachima Dyrdy.

Drugą część zebrania rozpoczął koncert uczniów Państwowej Średniej Szkoły Muzycznej w Krakowie. Wykonali oni utwory Szopena i Schuberta. W krótkim przemówieniu przewodniczący Rady podziękował fundatorom, projektodawcy sztandaru i hejnalistom, a następnie wręczył medale członków honorowych AZS Kraków: prof. Marianowi Bukowcowi i dr. Eugeniuszowi Kruczalakowi. Przypomniał również o zamierzonych działaniach Rady w związku z przypadającym w 2004 roku 95-leciem AZS. Zebranie zakończyło tradycyjne łamanie opłatkiem i wzajemne składanie życzeń świątecznych przy dźwiękach kolęd granych przez duet szkoły muzycznej. Niebawem do akompaniamentu młodych wykonawców dołączyły głosy seniorów przy melodiach najbardziej znanych kolęd, a dobry kunszt wykonawczy zademonstrował na skrzypcach także rektor Bukowiec.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Partnerzy i sponsorzy