Organizacja

– AZS Kraków jest jednostką organizacyjną AZS w Polsce – Organizacją Środowiskową AZS działającą na podstawie ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”.

– AZS Kraków jest organizacją sportu akademickiego w województwie małopolskim o charakterze środowiskowym i międzyuczelnianym reprezentującą studentów i pracowników szkół wyższych województwa małopolskiego w sprawach związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej oraz sportu
w społeczności akademickiej.

– Stowarzyszenie ma charakter dobrowolny i mogą w nim brać udział zarówno osoby fizyczne jak i prawne poprzez pisemne zgłoszenie deklaracji.

– Terenem działania AZS Kraków jest województwo małopolskie a siedzibą władz jest miasto Kraków.

– AZS Kraków jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiada osobowość prawną i działa w oparciu o Statut.

– Barwy AZS Kraków stanowią kolor biały i czarny. Godłem AZS Kraków jest biały gryf na czarnym tle.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Partnerzy i sponsorzy