Aktualnościlista aktualności

Smutna wiadomość…

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 19 października 2016 roku zmarł prof. dr hab. STANISŁAW KOMORNICKI.

Był Rektorem (2007–2015) i prorektorem (2003–2007) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

Dziekan (1996–2002) i prodziekan (1993–1996) Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej.

Członek Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa oraz Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych.

Wiceprezes krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego (przez dwie kadencje). Członek Towarzystwa Techniki Sensorowej, Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego oraz Polskiej Akademii Nauk.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Wybitny naukowiec i ceniony pedagog. Przyjaciel społeczności akademickiej.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Partnerzy i sponsorzy