Aktualnościlista aktualności

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze AZS Kraków…

W dniu wczorajszym odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze AZS Kraków. Delegaci zebrani w Nowej Auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wysłuchali sprawozdania ustępującego Zarządu kadencji 2012-2014 oraz udzielili mu absolutorium. Następnie przystąpiono do wyboru nowych władz. W głosowaniu na Prezesa AZS Kraków, pierwszy raz od kilku kadencji było dwóch kandydatów. Z ustępującym Prezesem kol. Lechem Pankiewiczem w szranki stanęła kol. Anna Kapera-Strzyżewska. Po prezentacji kandydatów i dość długiej, obfitującej w „płomienne” wystąpienia dyskusji delegaci zdecydowali ilością głosów 45-26, że Prezesem w kadencji 2014-2016 będzie kol. Lech Pankiewicz.

Po krótkiej przerwie przystąpiono do wyborów Zarządu AZS Kraków. Z kandydowania zrezygnowali kol. Konrad Wełpa i kol. Dariusz Mazur a ze względów formalnych nie mogła być uwzględniona kandydatura kol. Barbary Kądzielawy. Po wykreśleniu z listy kol. Prezesa na liście pozostało 6 osób. Po głosowaniu nowy skład Zarządu prezentuje się następująco:
kol. Jerzy Dybała (PK)
kol. Łukasz Lic (UP)
kol. Paweł Potoczek (AWF)
kol. Marek Szlachta
kol. Bartosz Wanat (UEK)
kol. Maciej Woźniak (AGH)

Ponadto w skład weszli na mocy statutu AZS Kraków Prezesi trzech największych klubów Uczelnianych województwa małopolskiego w osobach:
kol. Tomasza Buczka (PK)
kol. Jarosława Jakubskiego (AGH)
kol. Michała Spiesznego (AWF)

Na Walnym zebraniu wybrano również Środowiskową Komisję Rewizyjną w składzie:
kol. Mirosław Boryczko
kol. Wojciech Folta
kol. Maria Kieć
kol. Maciej Osetek
kol. Kazimierz Trybalski

oraz Środowiskowy Sąd Koleżeński w osobach:
kol. Krzysztof Hodur
kol. Janusz Wolf
kol. Dominik Wyrobisz

W wyniku głosowania wybrano również 7 delegatów na XXV Zjazd AZS, który w czerwcu odbędzie się w Wilkasach. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu odbędzie się 1 kwietnia.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Partnerzy i sponsorzy