Aktualnościlista aktualności

Honorowi w Krakowie…

Kilkunastu Członków Honorowych AZS spotkało się w Krakowie. Odbył się Konwent, ale nie zabrakło też innych atrakcji związanych z obecnością w tym ośrodku akademickim.

W spotkaniu uczestniczyli: Tomasz Krasucki, przewodniczący Konwentu, Krystyna Wleciał i Roman Wszoła (AZS AWF Warszawa), Władysław Gąsienica Roj i Krzysztof Całka (obaj AZS Zakopane), Olgierd Furmanek (AZS Wrocław), Stanisław Grymowicz (AZS Gliwice), Janusz Grzeszczuk, Wacław Michalski, Zygmunt Przybylski (AZS Poznań), Tadeusz Janik (AZS Katowice), Marek Ogrodniczek (AZS Rzeszów), Janusz Rybicki (AZS Gdańsk) oraz Bogdan Barut, Czesław Michalski, Bogusław Nizieński, Kazimierz Trybalski, i Janusz Wolf (AZS Kraków).

Członkowie na otwarciu obrad Konwentu Członków Honorowych AZS otrzymali z rąk Kolegi Tomasza Krasuckiego imienne karty Członka Honorowego AZS. Kolega Czesław Michalski przedstawił stan badań własnych nt. AZS Lwów i AZS Wilno. Kolega Bogusław Nizieński omówił propozycję studyjnego wyjazdu do Wilna, w poszukiwaniu śladów naszego stowarzyszenia na Litwie. Następnie rozmawiano o projekcie reaktywowania Komisji Historycznej AZS oraz o planie spotkania w 2016 roku z okazji jubileuszu 50-lecia nadawania godności członka honorowego AZS (tradycję zapoczątkowano w powojennej historii Związku, podczas VI Zjazdu Krajowego w dniach 26-27 marca 1966 roku). Ustalono, że Członkowie Honorowi AZS przyjadą na spotkanie w 2016 roku wraz ze swoimi spisanymi wspomnieniami i refleksjami na temat miejsca i znaczenia AZS w ich życiu osobistym.

Program pobytu w Krakowie był bardzo interesujący, a współtworzył go Kolega Kazimierz Trybalski. Członkowie byli m.in. na spotkaniu z prezesem Klubu Sportowego AZS AWF Kraków, Michał Spiesznym, i obejrzeli wszystkie nowe obiekty sportowe uczelni. Podobnie jak podczas spotkania na Starym Mieście i na Rynku, gdzie uczestnicy przeszli ścieżkami, które prof. Stefan Dousą przemieszczał wspólnie przed laty z prof. Andrzejem Pelczarem (Członek Honorowym AZS). Wszyscy byli również pod wrażeniem pobytu na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Collegium Maius i Collegium Novum za sprawą Konrada Wełpy, szefa Centrum Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

źródło: www.azs.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Partnerzy i sponsorzy